4. okt, 2016

Hun er vektskåla

Nei er det nye ja. Hvilket er min måte å si at jeg skal bli flinkere til grensesetting. Og til ikke å ta alt jeg hører fra Gud for god fisk. Jeg må bare få beklage hvis jeg har skremt dere. Nå sier jeg nei hver eneste gang Gud antyder at det blir en zombieapokalypse. Jeg har forstått at de såkalte "zombiene" jeg har fryktet i syv år, egentlig er en metafor for noe annet. Javisst, mennesker vil være tankelause og noe i nærheten av dyr. Men de vil ikke spise menneskekjøtt og være udødelige. Det går nok mer på det samfunnet vi lever i, hvor alt annet enn Gud og kontemplasjon står på agendaen. Så javisst, det vil bli et skille. Det vil være geiter og sauer, og hun. Hun som skiller disse, og tar med seg den heldige saueflokken inn på det evige beitet. Hvilket er et annet ord for Himmel på Jord. Dit er vi på vei. Vel, noen av oss. Men det er en sannhet jeg ikke kan bedyre ofte nok. Nemlig dette med at Vi ikke har plass til alle de milliarder av maur i maurtua, i det nye riket Vårt. "Hold befolkningen på en halv milliard", står det i Georgia Guidestones. Hvilket er min og Alex og Maria sin apokalyptiske liste over regler som skal gjelde, når Vi en gang om ikke så altfor lenge beveger Oss mot Gudsriket og Pangea og Tusenårsriket og ja, - Himmel på Jord. Er du en geit eller en sau? Er du et dyr eller et menneske? Er du en gomp eller en gud? Tiden vil vise. Dersom du vet om meg og bloggene mine, så er du ganske bankers. Men bare "ganske". Kanskje et veieinstrument vil være hva du tenker om det du leser. Just a thought.