19. sep, 2017

Tiden er nå

For en sjelden gangs skyld, skal jeg dele en bibeltekst med dere. Det skjer ikke ofte, men her pekes det på akkurat den tiden vi nå befinner oss i. Her har dere APOSTLENES GJERNINGER 2:17-21. Så lar jeg det være siste ord for i dag.

«I de siste dager skal det skje, sier Gud,
at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Deres sønner og døtre skal profetere,
de unge skal se syn,
og de gamle skal drømme drømmer.

Selv over mine slaver og slavekvinner
vil jeg i de dager øse ut min Ånd,
og de skal tale profetisk.

Jeg setter varsler oppe på himmelen
og tegn nede på jorden,
blod og ild og røykskyer.

Solen skal forvandles til mørke
og månen til blod
før Herrens dag kommer, den store og strålende.

Men hver den som påkaller Herrens navn,
skal bli frelst.»