25. nov, 2017

En fulltidsjobb

Jeg vet jeg har delt dette bildet før. Men i samtale med Gud i dag, fikk bildet en ny dimensjon. Så da deler jeg det igjen, med en ny forklaring. Tidligere har jeg tenkt på bildet som en illustrasjon av den hårfine skillelinjen mellom guddommelighet og galskap. Nå forstår jeg at dette bildet også kan forklare det mest sentrale ved meg og min person.

Her pekes det på både min egen forståelse av meg selv, og på enkelte menneskers forståelse av Andrea Isabel. Og hvordan det på en paradoksal måte bare er to sider av den samme saken. Eller skal vi si, av den samme «Kaken»? Min metafysiske kake er at jeg ble gal – at jeg ble kjent med Gud – og at Gud former meg i sitt bilde, etter sine ønsker. Noen ganger ser jeg meg selv som kaninen til venstre. Andre ganger føler jeg meg som kaninen til høyre. Og begge tilstander henger sammen med det som inntraff 11. august 2009. At jeg ble Gal med stor G.

Det jeg prøver å forklare, er at tegningen illustrerer paradokset. At det fineste i livet mitt, også er det jævligste, det som gir meg mest nei-følelse. Så tror jeg det er min egen jobb å *velge* å være kaninen til venstre. I enhver situasjon må jeg aktivt gå inn for å huske på løftene fra Gud. Og ikke la andre menneskers uforstand og mangel på åndelig forståelse, gjøre meg om til kaninen til høyre. Det er en fulltidsjobb, så mye kan jeg si.

- Månebarn