31. des, 2017

Gjesteinnlegg av en vis mann

Alex Atreyu her. Jeg har fått æren av å skrive et gjesteinnlegg.

Som dere kanskje vet har jeg kjent Andrea i over ett år, og jeg setter så utrolig stor pris på det vennskapet vi har fått. Hun har vist meg at Gud er høyst reell, med en helt egen og herlig "personlighet". Tenk å være forlovet (og gift) med en partner som kan innfri så mye! Det er nesten så jeg snart ikke blir overrasket over alle de fine tegnene hun får av ham. Det er en ære å ta del i denne reisen sammen med henne.
Jeg verdsetter alle samtalene våre, og meditasjonene, og la oss håpe at 2018 blir enda mer høyfrekvent enn det vi har opplevd til nå, med flere store overraskelser og velsignelser. Nå gjelder det mer enn noen gang før å velge den virkeligheten som føles riktigst for deg, og la seg styre av hjertet, og ikke hodet.
Ikke tenk - for innerst inne så bare VET du! Bentinho Massaro sier: Know the knower! Vit at du er Gud som erfarer seg selv gjennom deg.

Og så har jeg lyst til å dele en tekst jeg skrev i sommer, som jeg føler er noe som veldig mange kan ha nytte av å tenke over.

Verdier – et spørsmål om vektlegging

Hvilke verdier skal vi legge vekt på for å få et så godt liv som mulig? Det mener jeg er viktig å spørre seg fra tid til annen. Har samfunnet blitt for mye preget av status og prestasjonsjag? Ja, mener jeg.

Jeg vil du skal kjenne etter. Hvor tilfreds er du med livet ditt nå? Sikkert ikke så verst. Kanskje helt ok. Kunne det vært enda bedre? Hva er du avhengig av for å oppnå den gode lykkefølelsen? Hva er det du mangler? Kanskje du ikke har noe konkret svar? Du har sikkert mye du er fornøyd med og takknemlig for, og også sikkert noe du er misfornøyd med og har lært deg å tolerere. Men hvilke verdier legger du mest vekt på, for at du skal være mest mulig fornøyd? Er det viktig å ha en trygg jobb, så du kan ha en trygg inntekt til livets opphold? Får du brukt pengene på de tingene du setter mest pris på, eller går de stort sett med i det vanlige sluket av regninger, nedbetalinger og dagligvarer? Skulle du hatt en bedre jobb, og høyere inntekt? Skulle du hatt en stilling som folk virkelig ville respektert deg for?  Eller skulle du gjort noe du virkelig brant for?

Skulle du hatt mer tid? Skulle du hatt mer energi, eller mer ro? Hva med litt mer tid til å realisere deg selv, eller oppleve ting med din partner eller familie?

Er det viktig å bli lagt merke til og få likes på facebook? Trenger du bekreftelser på at du er god nok og at du er et flinkt menneske? Trenger du egentlig å være flink? Flink til å leve opp til andres forventninger? Eller dine egne forventninger? Fake it ’till you make it?

Jeg har en oppfatning av at mange tar livet sitt altfor seriøst. Alt skal være korrekt og innenfor gitte rammer. Og om vi kommer ut for problemer legger vi ofte skylden på alt annet enn oss selv. Vi er ofte selv skyld i ting som er ubehagelige for oss. Når vi lever etter verdier som dypest sett ikke er i tråd med den vi egentlig er, da er vi ikke i flyt, og vi vil høyst sannsynlig støte på hindringer. Vi blir syke og slitne.

Det er så mange som er fastlåst i en bestemt rolle, som de føler de må spille helt ut, i frykt for å miste det vante og trygge livet man har opparbeidet seg. De foretrekker trygghet framfor å oppdage nye aspekter ved livet, og går gjerne på akkord med seg selv dag ut og dag inn. Hvis du ikke er autentisk overfor deg selv, og prøver å undertrykke dine ekte følelser og verdier, blir livet rett og slett kronisk ufullkomment. Det blir et jag etter noe mer. Mer ting, mer anerkjennelse, mer oppnåelse. Jeg sier ikke at det er galt å ha som mål å oppnå mer, spesielt ikke hvis det er noe som inspirerer deg, og bidrar til din egen utvikling. Men hvis målet er å være i besittelse av nok ting eller få nok anerkjennelse, har du feil prioriteringer.

Da vil jeg heller du skal be tankene dine tie stille, og gjøre deg selv den tjenesten å si til deg selv at alt du noensinne trenger, det har du inni deg. Egenverdi er et ord jeg liker. Du har egenverdi! Og den er verdt mer enn noe annet i verden. Og det beste du kan gjøre er å vise andre hvilken enestående egenverdi de også har. Først må du tenne det lyset i deg selv, så andre legger merke til det, og deretter hjelpe andre med å tenne sitt eget lys. Vær et lysmenneske. Se de nåværende verdiene dine i lys av hva som virkelig tjener verden best. Lys med lommelykta i hver krik og krok i deg selv, og skrot det som du ikke er tjent med. Sett deg gjerne og mediter noen minutter hver dag. Stilne tankene. Cut yourself some slack.

Ikke ta alt så seriøst. Vær verdens lys. Det du sender ut, kommer tilbake til deg.

Godt nyttår i 2018.

- Alex Atreyu