19. apr, 2020

Dere er ikke fortapt :)

Før du gjør *noe som helst* på denne nettsiden, les denne bønnen. Les den høyt eller lavt – men les den med Hjertet. Dette er Manasses Bønn; en bønn om tilgivelse, og den er utarbeidet for Hele Verdens Frelse:

Herre, du Allmektige, våre fedres Gud,
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud
og deres rettferdige etterslekts Gud!
Du har skapt himmelen og jorden
med all deres prakt.
Med et bydende ord la du havet i lenker,
du lukket avgrunnen og forseglet den
med ditt herlige, fryktinngytende navn.
All skapningen frykter deg
og skjelver når du viser din makt.
Ingen kan utholde din kongelige herlighet,
din truende vrede er mer enn synderne kan tåle.
Men din nåde sprenger alle mål,
dine løfter kjenner ingen grenser.
For du er Herren, Den Høyeste,
barmhjertig og tålmodig;
stor er din miskunn.
Når vi lider for våre synder,
endrer du ditt forsett.
Du, Herre, har i din store godhet
gitt løfte om omvendelse og forlatelse
for dem som har syndet mot deg.
I din store miskunn
har du åpnet botens vei for synderne,
så de kan bli frelst.
Du, Herre, er de rettferdiges Gud,
og du krever ikke omvendelse av de rettskafne,
slike som Abraham, Isak og Jakob,
som ikke syndet mot deg.
Det er meg, synderen, du kaller til omvendelse.
For mine synder er flere enn sandkornene ved havet,
mine overtredelser er mange, Herre,
de er så uendelig mange.
Jeg er ikke verdig til å løfte mitt blikk
og se opp mot himmelen,
for mine misgjerninger tynger meg.
Jeg knuges ned av tunge jernlenker,
mine synder hindrer meg i å løfte hodet.
Jeg har ingen hvile,
for jeg har egget din vrede;
jeg har gjort det som var ondt i dine øyne.
Jeg stilte opp avskyelige gudebilder,
jeg laget dem i store mengder.
Men nå bøyer jeg kne i mitt hjerte
og bønnfaller deg om miskunn.
Jeg har syndet, Herre, jeg har syndet;
mine misgjerninger kjenner jeg.
Jeg ber og bønnfaller deg:
Tilgi meg, Herre, tilgi meg.
La meg ikke gå til grunne
med mine misgjerninger.
Gjem ikke på mine synder,
vær ikke evig harm.
Døm meg ikke til straff i jordens dyp,
for du, Herre, er de botferdiges Gud.
Også mot meg vil du vise din godhet,
for selv om jeg er uverdig,
vil din barmhjertighet frelse meg.
Jeg vil prise deg så lenge jeg lever.
Hele himmelens hær lovsynger deg,
og æren er din i all evighet.
Amen.