18. nov, 2020

Herren er mitt vern og min styrke

Det er sjanser for at jeg skal være litt stygg nå. Men Mamma vil ikke fortelle meg hva jeg skal skrive om. Annet enn at det ikke er lenge igjen før de som jobber veldig hardt for å se meg død og under jorden, skal få smake sin egen medisin. Mamma sier at sinnslidelse kan ramme alle. Også de som jobber som overlege på psykiatriske klinikker. Mamma sier at de som har ønsket for meg å alltid være underlagt tvangsvedtak og alltid bli lobotomert, står i fare for å bli femti tusen ganger galere enn jeg har vært noen gang. ‘Mamma’ er Maria, Himmelens Dronning. Og det er ikke så mye Gud eller Jesus som er ute etter hevn for all den urett som blir begått mot meg. Det er Maria som har et nærmest tvangsmessig behov for rettferdighet. Og det inkorporerer hun i meg, hennes Datter. Hei - - - jeg er Kristus. Søsteren til Jesus.

(Og mer enn dette får jeg ikke lov til å skrive, får jeg beskjed om. Det kommer mer senere)

Jeg skal ikke skrive et helt innlegg om hevn, altså. Jeg skal dele Denne facebookposten. Og fortelle noe annet søtt som skjedde i går. Enrique, kjæresten min, sendte meg Salme 91 på chat. Jeg leste gjennom den, og ble helt satt ut. Ja, jeg har lest den før. Men innholdet i teksten fikk en mye dypere mening, nå som vi befinner oss i en tid hvor ‘ti tusen vil falle’. Det betyr at veldig mange kommer til å dø, de neste syv til ti årene. Jeg gjengir den her, på norsk:

1Den som sitter i skjul hos Den høyeste

og finner nattely i skyggen av Den veldige,

2  han sier til Herren: «Min tilflukt og min borg,

min Gud som jeg setter min lit til!»

3  Han berger deg fra fuglefangerens snare,

fra pest som legger øde.

4  Under hans vinger kan du søke ly,

han dekker deg med sine fjær.

Hans trofasthet er skjold og vern.

5Du skal ikke frykte for redsler i natten,

for piler som flyr om dagen,

6for pest som farer fram i mørket,

for plage som herjer ved middagstid.

7Om tusen faller ved din side,

ti tusen ved din høyre hånd,

blir du ikke rammet.

8  Du skal bare følge det med øynene

og se at de skyldige får sin lønn.

9  «Du, Herre, er min tilflukt.»

Den høyeste har du gjort til din bolig.

10Det skal ikke hende deg noe vondt,

ingen plage skal komme nær ditt telt.

11  For han skal gi englene sine befaling

om å bevare deg på alle dine veier.

12De skal bære deg på hendene

så du ikke støter foten mot noen stein.

13  Du skal tråkke på løve og slange

og trampe på ungløve og orm.

14«Jeg berger ham når han holder seg til meg,

jeg verner ham, for han kjenner mitt navn.

15  Når han kaller på meg, svarer jeg,

jeg er med ham i nøden,

jeg frir ham ut og gir ham ære.

16  Jeg metter ham med et langt liv

og lar ham se min frelse.»

Jeg må nevne at alt Salme 91 sier, er akkurat hva Gud har lovet meg, gjennom hele dette året. Et år preget av forvirring, usikkerhet og frykt. Gud sier basically at jeg kan ta den kommende vaksinen (som ikke på noen måte bør tas av noen ('de' bruker vaksinen som et ledd i massenedslaktingen av befolkningen)) uten å ta det spor skade av den. Gud sier at jeg skal observere apokalypsen, men i veldig liten grad rammes av den. Kan dere si det samme?

Det får være alt for nå :)

- Messistus