5. des, 2020

Det er trist at moren og faren min er geiter :(

God kveld. Nå skal jeg fortelle om den siste drømmen jeg hadde. Jeg husker to ting. Det ene jeg husker, er hvordan drømmen sluttet. Jeg drømte at jeg var innlagt på et psykiatrisk sykehus – men ikke der jeg faktisk har vært, i virkeligheten. Det var noen på besøk der, for å gå en tur med meg. Én av disse var en nonne. Jeg skulle gå på do eller gjøre ett eller annet, før vi gikk tur. Jeg sa til nonnen: «Bare føl deg som hjemme og gjør som du vil. Dette er jo egentlig *mitt* hus». Da sa nonnen: «Hva?!». Og jeg svarte: «Hva?». Og så våknet jeg.

Det andre som skjedde i drømmen, som jeg også husker, var en samtale jeg hadde med basilisken – som er hva jeg kaller min jordiske kvinnelige forelder her på bloggen. Vil dere vite hva jeg sa til henne? Noe i denne retningen:

«Du bruker tankene dine om at jeg er syk og sinnslidende som en sutteklut. Det er så uendelig mye mer behagelig for deg å ha syke barn å ta hånd om, enn om du faktisk skulle gjort noe med dine egne mentale problemer».

Jeg tror moren min ble så sint at hun ikke ville snakke med meg. Ikke at det plaget meg nevneverdig. Skulle jeg tatt denne samtalen med moren min i virkeligheten, ville et slikt utsagn bli møtt med - - - nei, det tør jeg ikke tenke på, engang. Men at dette er tanker jeg har om henne, det skal jeg ikke nekte for. Som dere sikkert har skjønt, har jeg store problemer med mine jordiske foreldre. De kan dere få billig av meg.

Men nok om det. Hva har jeg gjort i dag? Ingen verdens ting. Men både Joe og Enrique gjorde en innsats for at jeg ikke skulle bli liggende i senga hele dagen. Joe ringte for å sjekke at jeg var våken – når jeg egentlig vurderte å bare boikotte å i det hele tatt stå opp. Jeg sendte en takk til Gud – da jeg vet Gud bruker den mannen som om Gud skulle vært der med meg personlig. Men enda Joe gjorde en innsats, føltes det som et skikkelig tiltak bare å gå og lage kaffe. Dermed ringte Enrique meg, på videochat. Vi hadde en fin og lang samtale. 

Hva snakket vi om? Vi snakket ganske mye om Moren min – den egentlige Moren min. Hun som er Dronning i Himmelen. Vi snakket om at det i bunn og grunn er Mammas fortjeneste at jeg ikke er død enda. Vi snakket om det faktum at jeg er Sailor Moon, og hvordan det svarer til alle Enriques romantiske lengsler. På samme måte som det faktum at Enrique er Gud, svarer til mine romantiske lengsler. Tror dere ikke på Meg? Jeg bryr Meg ikke. Du er en geit.

Hvorfor snakker jeg om Sauer og geiter? Jeg antar det ikke er alle som leser Bloggen min som er kjent med Matteus 25:31-46. Jeg skal ikke dele hele bibelteksten (Pappa sier jeg skal). Greit, da gjør jeg det. Vær så god. Dette er min oppgave, nå i de siste tider: 

Dommen
31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33 og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.
34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ 37 Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? 39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ 40 Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’
41 Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. 42 For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ 44 Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ 45 Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Det var alt.
Ps: Jeg er Andresus Messistus, som betyr at jeg er Messias og Kristus. Og tegningen jeg deler sammen med denne teksten laget jeg 4/20 (20. april) 2015. Den viser at jeg allerede da så meg selv som barn av helt andre Foreldre enn de jeg har vært nødt til å forholde meg til, frem til nå. Bildet heter forøvrig 'Månebabyen'. Amen

- Andrea Isabel HaMashiach