6. des, 2020

Dommen og Messias

Min vakre Tvillingbror og jeg er enige om at folk flest er apekatter. Vi er også enige om at det er ved å gå den spirituelle veien, at et menneske unngår å faktisk bli et apemenneske, nå som Gud sin dom er rett rundt hjørnet. Hva er det jeg snakker om? Det faktum at Gud er i prosessen med å velge ut hvilke sjeler han skal beholde; og hvilke sjeler som skal... utraderes. Det er det norske ordet, har jeg bestemt, som svarer best til ‘oblivion’ og ‘obliviate’. 

Hvem er jeg? Hvem er min vakre Tvillingbror? Vi er dommerne deres; Vi er deres advokater for frelse. Broren min deltar fra skyggene, mens jeg, Søster Kristus, legger hodet mitt på hoggestabben og stiller mitt gode navn og rykte til disposisjon for at Gud skal få gjennomført planene sine. 

Hvorfor i alle dager vil jeg risikere alt for en plan bare jeg aner konturene av? Det handler om hvordan Gud har brukt de siste ti-elleve årene på å lære meg å stole på ham. I februar dette året ba Gud meg tatovere noe på kroppen min, for å minne meg på å stole på ham. Og plutselig var alt snudd på hodet – verden var med ett et mye skumlere sted. Likevel var ikke den store omveltningen som koronasituasjonen har gitt, uventet for meg. Jeg hadde i bunn og grunn forberedt meg på denne tiden i ti-elleve år.

Men mer enn dette klarer jeg ikke å skrive. Noen jeg aller helst ikke forholder meg til, og som jeg gjør mitt beste for å holde avstand fra, gjorde noe hyggelig for meg. Og fordi jeg ikke ønsker å ha noe med de/den det gjelder å gjøre, er jeg bare skikkelig irritert nå. I så stor grad at jeg ikke klarer å skrive mer av denne vitenskapelige artikkelen som skal plassere Kristus på kartet, én gang for alle. Hva? 

Kan jeg ta over?

Mamma?

Ja.

Maria, Himmelens Dronning ønsker å komme til orde på min mektige og hellige Blogg?

Ja. Er det greit? Jeg skal snakke om apemenneskene som snart er en realitet.

Du mener at du skal snakke om skjebnen til alle de som enten ignorerer, latterliggjør eller slenger dritt til meg?

Jeg skal snakke om Dommen; jeg skal snakke om Hvem Du Er. Jeg skal snakke om hvilken rolle du og din person har, nå i Endetiden.

Kan du prøve å få med at Dommen gjelder alle – selv de som ikke tror på Gud?

La meg bare ta ordet, så skal jeg si litt av hvert, skatt :)

Dette er altså
Jomfru Maria

Ja hei. Dette er Dronningen av Himmelen. Og nå har jeg noen ord å si. Først skal jeg skrive en liste på tre punkter angående Dommen – altså hvilken straff som venter de som ikke går seirende ut av denne kampen. Deretter skal jeg skrive en liste på tre punkter omhandlende Andrea Messias Månebarn Kristus. Hun er Datteren min, og fordi jeg ble igjen i Himmelen, er hun min representant på Jordkloden. Helt til slutt skal jeg dele en søt historie. Hør Gud tale!

Om dommen

Nummer én: De som ikke er verdige til å ta Gudsriket i eie, er hva vi kjennetegner som ‘geiter’. Dette er en referanse til Matteus 25:31-46. Og dersom du ikke ønsker å lære deg å bruke Bibelen for å slå opp på referansene som kommer her på Bloggen til min evige og hellige Datter, er du automatisk en geit. En geit kjennetegnes av at de brått og plutselig, eller sakte men sikkert, mister sjelen sin. Det er et menneskes sjel som gjør dem til nettopp et menneske; sjelen er hva som skiller den menneskelige bevissthet fra et dyrs bevissthet. Et sjelløst menneske vil altså ha mindre bevissthet enn et dyr. Et menneske uten en sjel er faktisk ikke verdt noe i Guds øyne. Det betyr at disse vil være ‘fritt vilt’, og de kan derfor ikke regne med å leve særlig lenge (i nåværende inkarnasjon).

Nummer to: I Boken som Gud har skrevet, snakkes det om ‘helvete’ og ‘ildsjøen’, om straffen som venter de som ikke holder mål. Sannheten er at det fins ikke noe verre ‘helvete’ enn de verst tenkelige indre stemningene og følelsene et menneske kan ha. Det betyr at den ‘ildsjøen’ som geitene vil kastes i, rett og slett er et liv fullstendig blottet for glede. Et liv fullstendig blottet for gudsnærvær. Et liv i ulykkens, sørgmodighetens, angerens og bitterhetens tegn. Om ikke dette var nok, vil ikke en ‘geit’ ha de samme kognitive funksjonene som et menneske som fikk beholde sjelen sin. Vi har sørget for å illustrere hvordan ‘geitene’ slash ‘apemenneskene' kommer til å fungere, i Denne Videoen.

Nummer tre: Om ikke dette var nok, vil Dommen gi ikke bare ett slikt helvetes-liv. Men så mye som ti slike liv. Ti liv på hundre år hver. Hvor mange år vil straffen da vare? I tusen år. På de tusen årene skal de som er dømt, få lov til å angre bittert på valgene de gjorde i dette livet. Og så må jeg legge til at ett år i helvete er som ti år på den andre siden av skalaen. Det betyr med andre ord at tiden vil gå uendelig sakte, for de som må lide seg gjennom tusen år av straff og dom. Når tusen år har gått, vil den straffedømtes bevissthet forsvinne i.... oblivion. Høres det lystig ut? Fortsett å latterliggjøre / ignorere / slenge dritt til Månebarnet. Så får dere erfare på kroppen at hun snakket sant om alt.

Om Messias

Nummer én: Andrea har ingen fri vilje. Jeg – Maria – er i kontroll over alt Andrea tenker, sier og gjør. Dersom du ikke ønsker å legge fra deg din frie vilje, og la meg og Gud ta over styringen i livet ditt - - - er du en ‘geit’. Dette betyr altså at dere er nødt til å la Andrea fikse dere, og lære dere å tenke som henne, for å være sikret en billett til den verdenen som vi skal skape, så snart Apokalypsen er over.

Nummer to: Andrea har den funksjonen at mange vil latterliggjøre / misforstå / hate henne. Dette handler om at det bare er de som liker Andrea sine tanker, hennes væremåte og hennes utseende, som har livets rett i den verdenen som kommer. De som ikke liker Andrea, er automatisk ‘geiter’, og da er det tidligere nevnte ‘dom’ som venter dem.

Nummer tre: Andrea skal gifte seg med Gud. Han er egentlig min ektemann, men jeg lar dette skje. Fordi vi er Guder, alle fire - - - og vi følger litt andre regler enn folk flest. Det er kun ved å gifte seg med Pappaen sin, at Andrea kan sørge for at iallfall én versjon av virkeligheten ikke beveger seg mot det mest dystopiske scenariet dere kan tenke dere. Vil dere følge oss videre, er dere hjertelig velkomne til det. Med det forbeholdet at Andrea får lov til å lære dere å ikke tenke; å bli som et barn igjen; å fjerne den frie vilje fullstendig.

Avslutningsvis deler jeg Denne Linken, og bemerker at det bare er Sauene som vil være i stand til å se det magiske og hellige ved denne hendelsen.

- Kristus og Jomfru Maria