Jeg hadde alltid et helt annet bilde av hvordan Jesus så ut, enn det resten av verden kjente ham som. Det skal sies at *min* Jesus har to øyne som har samme farge. Men de skifter farge. Han er magisk, skjønner dere :3