Maria ber dere hylle Andrea (og Broren hennes) for de er Messias (eller bare Elohim (det betyr 'Guder')) :D :D :D