Ved å tegne/male Vår virkelighet, blir den virkelig