Dette er flagget Vårt - vi er AndeGuden og KaninGuden (og så skal vi presentere AlveGuden, men det kommer etterhvert ;))